Search - Aktualności
Przeszukuj - Zakładki

 

piątek, 15 luty 2019 15:59

Informacja w sprawie Karty Dużej Rodziny

Od dnia 01 stycznia 2019r. prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny będzie przysługiwało członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic ( rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

Karty dla tych osób będą wydawane bezterminowo.

Czytany 1003 razy

Serdecznie zapraszamy

budynek-02.jpg

Dojazd do nas

  • POZIOM RPOFLAGA RPMAZOWSZEEFSBezpieczna "Przystań". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  • projektyWiązowskie Centrum Usług Społecznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyProgram Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyWiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego