Search - Aktualności
Przeszukuj - Zakładki

 

czwartek, 13 czerwiec 2019 09:04

Spółdzielnia socjalna Odmiana

Na terenie  naszej Gminy działa Spółdzielnia Socjalna "Odmiana", która zajmuje się dbaniem o tereny zielone oraz realizuje zlecone przez GOPS usługi opiekuńcze.Spółdzielnia nadal poszukuje osób chętnych do podjęcia pracy na stanowisku opiekuna osób starszych. Zaintetersowanych prosimy o kontakt pod numerem telefonu 22 780 46 59.

Ponadto Spółdzielnia Socjalna "Odmiana" realizuje projekt skierowany do osób starszych dotkniętych chorobą Alzheimera i demencją oraz ich rodzin i opiekunów.

 

W ramach projektu jego uczestnicy korzystają z:

  • porad specjalistów,
  • grupy wsparcia dla opiekunów,
  • pomocy asystentów osób chorujących w ich środowisku ,
  • pobytów jednodniowych w Dziennym Domu  „Senior +” w Woli Karczewskiej (dowóz, wyżywienie, opieka)

Gminny Ośrodek Pomocy Spolecznej w Wiązownie zapewnia osobom i rodzinom dotknietym demencją i choroba Alzheimera pomoc w formie pracy socjalnej i innej.

Czytany 451 razy

Serdecznie zapraszamy

budynek-02.jpg

Dojazd do nas

  • POZIOM RPOFLAGA RPMAZOWSZEEFSBezpieczna "Przystań". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  • projektyWiązowskie Centrum Usług Społecznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyProgram Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyWiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego