Search - Aktualności
Przeszukuj - Zakładki

 

środa, 28 sierpień 2019 14:46

Zatrudnienie dla pracownika socjalnego - od zaraz

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownie zatrudni Pracownika socjalnego –umowa na czas nieokreślony

Wymagania niezbędne:1) obywatelstwo polskie,2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,3) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządowych, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwa karne skarbowe,4) wykształcenie :-dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny,-dyplom ukończenia Kolegium pracowników służb społecznych,-dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku praca socjalna,-dyplom ukończenia studiów wyższych o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie 5) minimum 2-letni staż pracy na stanowisku pracownik socjalny , 6) posiadanie prawa jazdy kat. B oraz własny samochód osobowy,7) nieposzlakowana opinia.8) mile widziana umiejętność tworzenia dokumentacji aplikacyjnych o środki unijne lub w realizacji zadań finansowanych ze środków UE z zakresu pomocy społecznej.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod numerem telefonu : 605 634 005

Czytany 362 razy

Serdecznie zapraszamy

budynek-02.jpg

Dojazd do nas

  • POZIOM RPOFLAGA RPMAZOWSZEEFSBezpieczna "Przystań". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  • projektyWiązowskie Centrum Usług Społecznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyProgram Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyWiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego