Search - Aktualności
Przeszukuj - Zakładki

 

środa, 09 październik 2019 20:32

"Mam pomysł na siebie" - zapytanie ofertowe/usługi psychologiczne

Stowarzyszenie „KROKUS-Wiązowna” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Świadczenie usług psychologicznych w ramach projektu „Mam pomysł na siebie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno –zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

 

POZIOM RPO+FLAGA RP+MAZOWSZE+EFS.jpg

Zapytanie ofertowe dołączono poniżej:

 

Czytany 196 razy

Serdecznie zapraszamy

budynek-02.jpg

Dojazd do nas

  • POZIOM RPOFLAGA RPMAZOWSZEEFSBezpieczna "Przystań". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  • projektyWiązowskie Centrum Usług Społecznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyProgram Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyWiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego