Search - Aktualności
Przeszukuj - Zakładki

 

piątek, 10 lipiec 2020 12:34

Ważne informacje!

     UWAGA!!!!!!!

W związku ze zbliżającym się okresem zasiłkowym 2020/2021 od 1 lipca 2020r. będzie można składać drogą elektroniczną  wnioski  o ustalenie prawa do:

-  świadczenia ,, Dobry start”

-  świadczeń rodzinnych

-  świadczeń  z funduszu alimentacyjnego.

 Od dnia 01.08.2020r.  w/w wnioski będą przyjmowane w wersji papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiązownie, Radiówek 25.

Przy składaniu wniosków drogą elektroniczną, należy zwrócić szczególną uwagę na wybór właściwego organu – wpisujemy lub wybieramy z listy:

 Radiówek GOPS Wiązowna

                                                                           WAŻNA INFORMACJA!!!!

Osoby, które obecnie pobierają świadczenie wychowawcze (500+), nie muszą składać wniosków, gdyż mają przyznane świadczenia  wychowawcze do 31 maja 2021r.

(wyjątek: jeżeli uległa zmianie sytuacja rodzinna, jak np. urodzenie się dziecka).

Czytany 63 razy

Serdecznie zapraszamy

budynek-02.jpg

Dojazd do nas

  • POZIOM RPOFLAGA RPMAZOWSZEEFSBezpieczna "Przystań". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  • projektyWiązowskie Centrum Usług Społecznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyProgram Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyWiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego