Search - Aktualności
Przeszukuj - Zakładki

 

wtorek, 15 wrzesień 2020 11:31

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie zatrudni psychologa do świadczenia usług psychologicznych na terenie gminy Wiązowna w ramach projektu Bezpieczna „Przystań”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie zatrudni psychologa do świadczenia usług psychologicznych na terenie gminy Wiązowna w ramach projektu Bezpieczna „Przystań”

WYMAGANIA:

 • odpowiednie kwalifikacje tj. wykształcenie wyższe psychologiczne,
 • doświadczenie:
  1. co najmniej 5 letnie w pracy psychologicznej (indywidualnej i grupowej), w tym z dziećmi i osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym,
  2. minimum 40 godz. pracy w świetlicy środowiskowej,
  3. w pracy z rodzinami przeżywającymi trudności opiekuńczo-wychowawcze,
  4. w realizacji programów rozwijających podstawowe kompetencje i umiejętności społeczne takie jak: komunikacji interpersonalnej, wrażliwości społecznej, współpracy w grupie, przeciwdziałaniu agresji i przemocy rówieśniczej.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/5176

Czytany 103 razy

Serdecznie zapraszamy

budynek-02.jpg

Dojazd do nas

 • POZIOM RPOFLAGA RPMAZOWSZEEFSBezpieczna "Przystań". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 • projektyWiązowskie Centrum Usług Społecznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • projektyProgram Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • projektyWiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego