Search - Aktualności
Przeszukuj - Zakładki

 

wtorek, 13 grudzień 2016 13:34

Dobra wiadomość dla osób opiekujących się niepełnosprawnymi dziećmi

Od 1 stycznia 2017 roku wzrośnie wysokość świadczenia pielęgnacyjnego i wynosić będzie 1406 zł.

Obecnie świadczenie pielęgnacyjne wynosi 1300 zł.

Od 2017 r. wysokość świadczenia ma być corocznie waloryzowana – w kolejnych latach wzrastać ma o procentowy wskaźnik, o jaki zwiększać się będzie minimalne wynagrodzenie za pracę.
Świadczenie pielęgnacyjne wzrośnie w 2017r. o taką samą wartość jak minimalne wynagrodzenie, (8 procent), czyli o 106 zł.

W przyszłym roku wejdzie też w życie nowelizacja ustawy, która da możliwość wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego więcej niż jednej osobie, jeżeli w rodzinie jest więcej niż jedno dziecko które wymaga opieki (to realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2014 r.).

Do tej pory, jeżeli jedna osoba w rodzinie rezygnowała z pracy na rzecz opieki i otrzymywała świadczenie pielęgnacyjne, to druga, nawet jeśli też przestała pracować, by opiekować się drugą osobą niepełnosprawną, nie mogła już liczyć na pomoc państwa. W przyszłym roku rodziny, w których jest więcej niż jedno dziecko niepełnosprawne, będą mogły dostać dwa świadczenia pielęgnacyjne.

Kierownik działu świadczeń

Elżbieta Florczak

Czytany 766 razy

Serdecznie zapraszamy

budynek-02.jpg

Dojazd do nas

  • POZIOM RPOFLAGA RPMAZOWSZEEFSBezpieczna "Przystań". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  • projektyWiązowskie Centrum Usług Społecznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyProgram Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyWiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego