Search - Aktualności
Przeszukuj - Zakładki

 

Dział Świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownie informuje iż 31 marca 2020 r. weszły w życie przepisy,  na podstawie których w określonych sytuacjach następuje wydłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności.  Orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność:

  • upłynęła w terminie do 90 dni (wyjaśnienie: t.j. od dnia 9 grudnia 2019r.) przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy (wyjaśnienie: t.j. od dnia 8 marca 2020r.), pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
  •  upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy(wyjaśnienie: t.j. od dnia 8 marca 2020r.), zachowuje ważność do upływu  60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia  o stopniu niepełnosprawności.

Decyzje zostaną zmienione bez konieczności składania nowych wniosków  w  tut. Ośrodku.

Zgodnie z informacjami z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informujemy, że uruchomiono platformę przeznaczoną dla obywateli, którzy za jej pośrednictwem będą mogli uzyskać informacje na temat kontaktu z ośrodkami pomocy społecznej.

Platforma dostępna pod adresem:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc-dla-potrzebujacych

Informacje są udzielane codziennie w godz. 7.30-19.00 pod numerami telefonu podanymi na stronie platformy.

 

Przypominamy kontakt do GOPS w Wiązownie:

te. 22 780 46 59 lub 22 610 45 53

oraz numery do pracowników socjalnych:

Rejon I - tel: 607390499

Wola Karczewska
Wola Ducka
Kopki
Lipowo
Emów

Rejon II - tel: 607390586

Glinianka
Kruszówiec
Poręby
Bolesławów
Rzakta
Czarnówka

Rejon III - tel: 607390547

Żanęcin
Radiówek
Rudka
Dziechciniec
Malcanów
Pęclin

Rejon IV – tel: 607390961

Wiązowna
Stefanówka
Duchnów
Kąck
 

Rejon V - tel: 607380434

Zakręt
Michałówek
Izabela
Majdan
Góraszka
Boryszew
Zagórze

Jeżeli w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa jesteś objęty kwarantanną, pamiętaj - nie jesteś pozostawiony sam sobie. Otrzymasz wsparcie z wielu miejsc.

Poniżej schamat opracowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

  trzecia (002)

 

Prosimy o zapoznanie się.

Obraz może zawierać: tekst
poniedziałek, 16 marzec 2020 09:16

Wytyczne w/s pomocy osobom w kwarantannie

Instrukcja zakłada po kolei, że Sanepid powiadamia OPS o osobach objętych kwarantanną, a ośrodek weryfikuje czy dana osoba wymaga pomocy żywnościowej. Zgodnie z wcześniejszym komunikatem MRPIPS taka ocena powinna odbywać się telefonicznie. OPS otrzymają od MRPiPS listę organizacji, które zadeklarowały pomoc żywnościową (Banki Żywności, PKPS, PCK, Caritas, Stowarzyszenie ODRA-NIEMEN) wraz z kontaktami do tych organizacji. OPS kontaktuje się z jedną z wybranych organizacji i przekazuje informację o zapotrzebowaniu na konkretne produkty dla konkretnych osób. OPS otrzyma też od MRPiPS listę kontaktową jednostek Policji, WOT oraz OSP. OPS przekazuje Policji, Ochotniej Straży Pożarnej lub Wojskom Obrony Terytorialnej informacje, skąd należy odebrać żywność i do kogo (osoby kwarantannowanej) ją dostarczyć.

 

Serdecznie zapraszamy

budynek-02.jpg

Dojazd do nas

  • POZIOM RPOFLAGA RPMAZOWSZEEFSBezpieczna "Przystań". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  • projektyWiązowskie Centrum Usług Społecznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyProgram Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyWiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego