Search - Aktualności
Przeszukuj - Zakładki

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie zatrudni psychologa do świadczenia usług psychologicznych na terenie gminy Wiązowna w ramach projektu Bezpieczna „Przystań”

WYMAGANIA:

 • odpowiednie kwalifikacje tj. wykształcenie wyższe psychologiczne,
 • doświadczenie:
  1. co najmniej 5 letnie w pracy psychologicznej (indywidualnej i grupowej), w tym z dziećmi i osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym,
  2. minimum 40 godz. pracy w świetlicy środowiskowej,
  3. w pracy z rodzinami przeżywającymi trudności opiekuńczo-wychowawcze,
  4. w realizacji programów rozwijających podstawowe kompetencje i umiejętności społeczne takie jak: komunikacji interpersonalnej, wrażliwości społecznej, współpracy w grupie, przeciwdziałaniu agresji i przemocy rówieśniczej.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/5176

piątek, 04 wrzesień 2020 09:49

"Mam pomysł na siebie” - REKRUTACJA

Plakat projektu "Mam pomysł na siebie"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie zaprasza mieszkańców Gminy Wiązowna, zainteresowanych aktywizacją społeczno-zawodową, do udziału w projekcie „Mam pomysł na siebie”. Rekrutacja trwa do 29 września 2020r.

„Mam pomysł na siebie” to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach programu oferujemy:

 1.  wsparcie psychologiczne (grupowe i indywidualne),
 2. wsparcie doradcy zawodowego,
 3.  warsztaty wyjazdowe,
 4. szkolenia z zakresu kompetencji cyfrowych,
 5. kursy kompetencji zawodowych,
 6. wsparcie finansowe,
 7. opieka nad osobą zależną w czasie zajęć.

Rekrutacja trwa do 29 września. Szczegółowe informacje na temat rekrutacji, zasad uczestnictwa i form wsparcia zawarte są w Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie „Mam pomysł na siebie” dostępnym poniżej oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiązownie w Biurze Projektu (Radiówek 25, 05-462 Wiązowna, II piętro), tel. 22 780 46 59.

 

poniedziałek, 31 sierpień 2020 12:17

Wyrazy współczucia

Kondolencje1.jpg

czwartek, 20 sierpień 2020 16:47

Trwa nabór do projektu Bezpieczna "Przystań"

Trwa rekrutacja do bezpłatnego projektu Bezpieczna " Przystań” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

- Prowadzimy nabór młodzieży w wieku 13-20 lat do grupy prowadzonej przez Wychowawcę Podwórkowego.

- Młodzież w wieku 15-20 lat zapraszamy do udziału w Klubie Młodzieżowym, który będzie się spotykał w świetlicy w Radiówku. Zapewniamy dowóz.

Nabór trwa do 24.08.2020 r. godz. 15:00 Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do GOPS w Wiązownie.

 

POZIOM RPO+FLAGA RP+MAZOWSZE+EFS.jpg

Serdecznie zapraszamy

budynek-02.jpg

Dojazd do nas

 • POZIOM RPOFLAGA RPMAZOWSZEEFSBezpieczna "Przystań". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 • projektyWiązowskie Centrum Usług Społecznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • projektyProgram Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • projektyWiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego