Search - Aktualności
Przeszukuj - Zakładki

Zostały ostatnie wolne miejsca!!!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie informuje, iż trwa nabór uczestników do Projektu „Wiązowskie Centrum Usług Społecznych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego .

Nabór trwa do 22.11.2017 r. godz. 15:00

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do GOPS w Wiązownie.

logo WCU.jpg

Szanowni Państwo,

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej serdecznie zaprasza do udziału w seminarium z zakresu polityki senioralnej, którego głównym celem jest przedstawienie możliwości wsparcia osób starszych w miejscu zamieszkania poprzez wykorzystanie nowych technologii IT (teleopieka). Ponadto, podczas spotkania zostaną zaprezentowane wyniki badania pt. „Występowanie problemu ubóstwa osób w wieku 60+ na terenie Mazowsza”. Do udziału zapraszamy przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej, gminnych rad seniorów i organizacji pozarządowych.

GOPS w Wiązownie zaprasza osoby: bezrobotne, nieaktywne zawodowo, niepełnosprawne, do wzięcia udziału w Projekcie „Mam pomysł na siebie” w ramach, którego istnieje możliwość podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych (kursy zawodowe) , doradztwa zawodowego, a także kursów komputerowych.

Udział w Projekcie jest bezpłatny.

Projekt „Mam pomysł na siebie” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownie po dalsze informacje pod nr telefonu 22 780 46 59.

Na Państwa pytania odpowiedzą: Koordynator Projektu i Pracownicy Socjalni .

Serdecznie zapraszamy.

logo WCU.jpg

Zostały ostatnie wolne miejsca!!!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie informuje, iż trwa nabór uczestników do Projektu „Wiązowskie Centrum Usług Społecznych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego .

Nabór trwa do 15.11.2017 r. godz. 15:00

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do GOPS w Wiązownie.

logo WCU.jpg

Serdecznie zapraszamy

budynek-02.jpg

Dojazd do nas

  • projektyWiązowskie Centrum Usług Społecznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyProgram Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyWiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego