Search - Aktualności
Przeszukuj - Zakładki

piątek, 05 styczeń 2018 07:35

GOPS poszukuje rehabilitanta

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie poszukuje osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie rehabilitacji fizycznej i usprawnianiu zaburzonych funkcji organizmu dla dzieci i osób z autyzmem, innymi zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniem.

Informacja o udzieleniu zamówienia  DAI.222.2.8.2017 na usługi społeczne pod nazwą: Świadczenie usług opiekuńczych

wtorek, 02 styczeń 2018 13:06

Nowe przepisy w sprawie Karty Dużej Rodziny

INFORMACJA

W dniu 01stycznia 2018r.  na mocy ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny  ( Dz. U. z 2017r. poz. 1832) weszły w życie przepisy dotyczące możliwości przyznawania członkom rodzin wielodzietnych elektronicznej Karty Dużej Rodziny, która będzie miała formę aplikacji na smartfony. Zmieniły się również wzory wniosków, które dostępne są na stronie GOPS.

Serdecznie zapraszamy

budynek-02.jpg

Dojazd do nas

  • projektyWiązowskie Centrum Usług Społecznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyProgram Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyWiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego