Search - Aktualności
Przeszukuj - Zakładki

Konferencja odbędzie się 26 września 2018 r.  o godz. 10.00 w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Otwocku, ul. Józefa Poniatowskiego 10

 

 

Zaproszenie na konferencję.jpg

środa, 19 wrzesień 2018 08:20

PRACA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie - zatrudni wychowawców do pracy w Świetlicy Środowiskowej w Wiązownie.


Wymagania :

- wykształcenie wyższe:
na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo - wychowawczą lub na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej,
- co najmniej wykształcenie średnie i udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną

Osoby zainteresowane podjęciem współpracy prosimy o kontakt pod numerem telefonu (22) 780 46 59

1 wolne miejsce w Projekcie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie informuje, iż trwa nabór uczestników do Projektu „Wiązowskie Centrum Usług Społecznych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego .

Nabór trwa do 28.09.2018 r. godz. 14:00 Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do GOPS w Wiązownie.

logo WCU.jpg

Serdecznie zapraszamy

budynek-02.jpg

Dojazd do nas

  • projektyWiązowskie Centrum Usług Społecznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyProgram Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyWiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego