Search - Aktualności
Przeszukuj - Zakładki

 Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie "JESTEŚMY!"  ogłasza nabór na kierowcę w ramach projektu "Wiązowskie Centrum Usług Społecznych" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduuszu Społecznego.

 

 logo WCU.jpg

 

środa, 27 grudzień 2017 14:01

Informacja o wyborze partnera

Informacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020)
Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych

 

 

czwartek, 21 grudzień 2017 08:33

Finał akcji "Spełniamy Marzenia"

              Za nami finał akcji „Spełniamy marzenia” skierowanej do dzieci  ze świetlic środowiskowych w Malcanowie, Wiązownie i Zakręcie - prowadzonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie, oraz do dzieci niepełnosprawnych z Klubu - działającego w ramach projektu „Wiązowskie Centrum Usług Społecznych”

Serdecznie zapraszamy

budynek-02.jpg

Dojazd do nas

  • projektyWiązowskie Centrum Usług Społecznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyProgram Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyWiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego