Search - Aktualności
Przeszukuj - Zakładki

 

poniedziałek, 15 czerwiec 2020 11:28

Zmiana godzin funkcjonowania GOPS w Wiązownie

Uwaga!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie informuje, że od dnia 15.06.2020r. funkcjonuje w następujących godzinach:

Poniedziałek - 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek - 8:00 - 16:00

Zapraszamy do kontaktu:

 – pracownicy socjalni:

Tel: 22 780 46 59 lub 22 610 45 53. tel. wewnętrzny: 26, 29 lub 33

Rejon I – Wola Karczewska, Wola Ducka, Kopki, Lipowo, Emów - tel. 607390499

Rejon II – Glinianka, Kruszówiec, Poręby, Bolesławów, Rzakta, Czarnówka – tel. 607390586

Rejon III – Żanęcin, Radiówek, Rudka, Dziechciniec, Malcanów, Pęclin – tel. 607390547

Rejon IV – Wiązowna, Stefanówka, Duchnów, Kąck – tel. 607390961

Rejon V – Zakręt, Michałówek, Izabela, Majdan, Góraszka, Boryszew, Zagórze – tel. 607380434

- Dział świadczeń: Świadczenia rodzinne, Świadczenia wychowawcze (500+), Fundusz Alimentacyjny, KDR - tel. wewnętrzny 30 lub 607 390 216.

- Asystent rodziny: tel. tel. 782 399 402 lub 793 525 001.

 

W dalszym ciągu zachęcamy do załatwiania swoich spraw:

 - pisemnie – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie – Radiówek 25, 05-462 Wiązowna

 - drogą elektroniczną: przez E-PUAP – bezpośredni adres elektronicznej skrzynki podawczej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownie - /GOPSWIAZOWNA/SkrytkaESP

- telefonicznie: w sposób wyżej wymieniony.

                                                                                                UWAGA!!!!!!!

W związku ze zbliżającym się okresem zasiłkowym 2020/2021 od 1 lipca 2020r. będzie można składać drogą elektroniczną  wnioski  o ustalenie prawa do:

-  świadczenia ,, Dobry start”

-  świadczeń rodzinnych

-  świadczeń  z funduszu alimentacyjnego.

 Od dnia 01.08.2020r.  w/w wnioski będą przyjmowane w wersji papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiązownie, Radiówek 25.

Przy składaniu wniosków drogą elektroniczną, należy zwrócić szczególną uwagę na wybór właściwego organu – wpisujemy lub wybieramy z listy:

 Radiówek GOPS Wiązowna

                                                                           WAŻNA INFORMACJA!!!!

Osoby, które obecnie pobierają świadczenie wychowawcze (500+), nie muszą składać wniosków, gdyż mają przyznane świadczenia  wychowawcze do 31 maja 2021r.

(wyjątek: jeżeli uległa zmianie sytuacja rodzinna, jak np. urodzenie się dziecka).

Od 1 października 2020r. wzrasta kryterium dochodowe na świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wprowadzony zostaje mechanizm wyliczania „ złotówka za złotówkę”.

 

Od nowego okresu zasiłkowego 2020/2021 wzrasta kryterium dochodowe dla osób ubiegających się  o świadczenia z funduszu alimentacyjnego, które od 1 października 2020r. wynosić będzie 900,00zł na osobę w rodzinie.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości ustalonych przez Sąd alimentów, jednakże w kwocie nie wyższej niż 500,00zł miesięcznie.

Osobom, u których dochód przekroczy 900,00 zł na osobę w rodzinie zostanie wprowadzony tzw. mechanizm „ złotówka za złotówkę” który zakłada, że przekroczenie progu dochodowego np. o 300,00zł, nie będzie skutkować automatycznie utratą prawa do tych świadczeń.

Świadczenie będzie wówczas przysługiwać w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego, jaka przysługuje danej osobie, a kwotą o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

Minimalna kwota świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługująca z zastosowaniem mechanizmu „ złotówka za złotówkę” wynosić będzie 100,00zł.

#WiązownaPomaga

Szanowni Państwo!

W związku z trwającym stanem zagrożenia epidemicznego wprowadzono specjalną regulację prawną i zniesiono obowiązek zarówno przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego jak i jego aktualizacji.

Ustalenie sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej będzie możliwe na podstawie: rozmowy telefonicznej przeprowadzonej z pracownikiem socjalnym oraz dokumentów /np. zaświadczenia o dochodach, czy inne dokumenty stanowiące o aktualnej sytuacji życiowej, bytowej, majątkowej lub zdrowotnej / a także ich kopii, w tym elektronicznych kopii uzyskanych od osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc, lub informacji udostępnionych przez wskazane w ustawie o pomocy społecznej organy.

Natomiast w przypadku osób korzystających ze stałych form pomocy, jeśli nie nastąpiła zmiana danych, odroczono ustawowy termin przeprowadzenia aktualizacji rodzinnego wywiadu środowiskowego, do momentu ustania stanu epidemicznego lub stanu epidemii – w takim przypadku aktualizację rodzinnego wywiadu środowiskowego sporządza się niezwłocznie po odwołaniu danego stanu.

Kontakt GOPS Wiązowna – pracownicy socjalni

Tel: 22 780 46 59 lub 22 610 45 53.

Pracownicy socjalni: tel. wewnętrzny: 26, 29 lub 33

Rejon I – Wola Karczewska, Wola Ducka, Kopki, Lipowo, Emów - tel. 607390499

Rejon II – Glinianka, Kruszówiec, Poręby, Bolesławów, Rzakta, Czarnówka – tel. 607390586

Rejon III – Żanęcin, Radiówek, Rudka, Dziechciniec, Malcanów, Pęclin – tel. 607390547

Rejon IV – Wiązowna, Stefanówka, Duchnów, Kąck – tel. 607390961

Rejon V – Zakręt, Michałówek, Izabela, Majdan, Góraszka, Boryszew, Zagórze – tel. 607380434

Serdecznie zapraszamy

budynek-02.jpg

Dojazd do nas

  • POZIOM RPOFLAGA RPMAZOWSZEEFSBezpieczna "Przystań". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  • projektyWiązowskie Centrum Usług Społecznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyProgram Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyWiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego