Search - Aktualności
Przeszukuj - Zakładki

W dniu 17 lutego 2016r. Prezydent podpisał ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 500+ z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Ustawa określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady przyznawania i wypłacania tego świadczenia.
Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Rada Gminy Wiązowna zaakceptowała propozycję wójta i przyjęła uchwałę wprowadzającą program wspomagający rodziny wielodzietne mieszkające na terenie Gminy Wiązowna.
Programem mogą być objęte rodziny z co najmniej trojgiem dzieci posiadające Kartę Dużej Rodziny.

czwartek, 11 luty 2016 17:17

Pomoc dla Teodora

Teoś urodził się 4 kwietnia 2015r. Stwierdzono u niego wady kończyn dolnych i górnych, dlatego wymaga leczenia operacyjnego i stałej rehabilitacji. Jeżeli chcesz pomóc przekaz 1% podatku dla Teodora. Więcej informacji znajdziesz w załączonej ulotce. Dziękujemy!

wtorek, 22 grudzień 2015 17:24

Świadczenia rodzicielskie

INFORMACJA DOTYCZĄCA NOWEGO ŚWIADCZENIA RODZINNEGO – ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO. Uchwalona przez Sejm w dniu 24 lipca 2015 r. ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw wprowadza od 1 stycznia 2016 r. nowe świadczenie rodzinne – świadczenie rodzicielskie. Ustawa ta została podpisana przez Prezydenta RP w dniu 5 sierpnia 2015 r. i wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r.
Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia będą więc między innymi bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, rolnicy, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego będą mogły ubiegać się o świadczenie rodzicielskie.

Serdecznie zapraszamy

budynek-02.jpg

Dojazd do nas

  • projektyWiązowskie Centrum Usług Społecznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyProgram Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyWiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego