Search - Aktualności
Przeszukuj - Zakładki

 

„Wiązowskie Centrum Usług Społecznych”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie informuje, iż trwa nabór uczestników do Projektu „Wiązowskie Centrum Usług Społecznych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego .

Nabór trwa do 21.03.2017 r. g.15:00

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do GOPS w Wiązownie.

logo WCU.jpg

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA NA ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE pod nazwą: Świadczenie usług asystenckich na rzecz osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu „Wiązowskie Centrum Usług Społecznych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego, IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownie ogłasza nabór na stanowisko: Pracownik socjalny - umowa na zastępstwo

OGŁOSZENIE O  ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE pod nazwą: Świadczenie usług asystenckich na rzecz osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu „Wiązowskie Centrum Usług Społecznych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego, IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych

Serdecznie zapraszamy

budynek-02.jpg

Dojazd do nas

  • POZIOM RPOFLAGA RPMAZOWSZEEFSBezpieczna "Przystań". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  • projektyWiązowskie Centrum Usług Społecznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyProgram Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyWiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego