Search - Aktualności
Przeszukuj - Zakładki

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE pod nazwą: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach projektu „Wiązowskie Centrum Usług Społecznych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego, IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych

środa, 01 marzec 2017 11:12

Posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego

W dniu 1 marca 2017r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radiówku odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Wiązowna.

Serdecznie zapraszamy

budynek-02.jpg

Dojazd do nas

  • POZIOM RPOFLAGA RPMAZOWSZEEFSBezpieczna "Przystań". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  • projektyWiązowskie Centrum Usług Społecznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyProgram Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyWiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego