Search - Aktualności
Przeszukuj - Zakładki

 

Przypominamy, iż w ramach wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020" istnieje możliwość dofinansowania do posiłków w szkołach i przedszkolach dla dzieci.

Od 1 stycznia 2017 roku wzrośnie wysokość świadczenia pielęgnacyjnego i wynosić będzie 1406 zł.

piątek, 09 grudzień 2016 13:30

Posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego

W dniu 7 grudnia 2016r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radiówku odbyło się posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Wiązowna.

Członkowie Grup Roboczych przedstawili działania podejmowane w ramach procedury Niebieskiej Karty w sprawach kontynuowanych. Przedstawiono nowe sprawy. Wpłynęło 7 nowych Niebieskich Kart.

Podczas posiedzenia zakończono łącznie 11 procedur Niebieskiej Karty: 9 na wniosek Grupy Roboczej, 2 z wniosku Zespołu – podejęto Uchwały.

Zespół skierował jeden wniosek do Sądu Rejonowego III Wydział Rodzinny i Nieletnich w Otwocku- podjęto w sprawie uchwałę.
Opracowano nowy Regulamin Prac Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Wiązowna.

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ustalili termin następnego posiedzenia na dzień
1 marca 2017r. godz. 9.00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radiówku.

Serdecznie zapraszamy

budynek-02.jpg

Dojazd do nas

  • POZIOM RPOFLAGA RPMAZOWSZEEFSBezpieczna "Przystań". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  • projektyWiązowskie Centrum Usług Społecznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyProgram Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyWiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego