Search - Aktualności
Przeszukuj - Zakładki

W dniu dzisiejszym w ramach rewizyty odwiedzili nas członkowie Spółdzielni Socjalnej ''Wspólnie'' z Puszczy Mariańskiej.

Informacja ws. przyjmowania wniosków dotyczących świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2017/2018

Od 01-08-2017r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie z siedzibą   w Radiówku 25, będzie przyjmować wnioski  o ustalenie prawa do:

  • zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego,
  • specjalnego zasiłku opiekuńczego

na nowy okres zasiłkowy, trwający od dnia 01-11-2017r. do dnia 31-10-2018r., w stosunku do którego ustalane będą dochody w oparciu o rok bazowy 2016r.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych Program „Rodzina 500+” na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 , który zaczyna się od dnia 01.10.2017r. można składać od dnia 1 sierpnia 2017r.

Dotychczas wydane decyzje administracyjne obowiązują do 30 września 2017 roku.

Aby otrzymywać świadczenie wychowawcze po tym terminie, należy złożyć nowy wniosek.

Serdecznie zapraszamy

budynek-02.jpg

Dojazd do nas

  • projektyWiązowskie Centrum Usług Społecznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyProgram Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyWiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego