Search - Aktualności
Przeszukuj - Zakładki

piątek, 23 listopad 2018 15:52

Bezpieczna "Przystań" - nabór

Wolne miejsce w Projekcie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie informuje, iż trwa nabór uczestników do Projektu Bezpieczna „Przystań” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego .

Nabór trwa do 7.12.2018 r. godz. 14:00 Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do GOPS w Wiązownie.

POZIOM RPO+FLAGA RP+MAZOWSZE+EFS.jpg

 Od 1 listopada 2018 roku wzrosną kwoty następujących świadczeń rodzinnych, podlegających ustawowej weryfikacji i wyniosą:

Zasiłek pielęgnacyjny – 184,42 zł (wzrost o 31,42 zł) – I etap.

Od 1 listopada 2019 r. będzie wynosił  215,84 zł (wzrost o o 31,42 zł) – II etap.

Docelowo kwota tego zasiłku wzrasta o ponad 40%.

Specjalny zasiłek opiekuńczy – 620,00 zł (wzrost o 19,2 proc., czyli wzrost o 100,00 zł).

 Pozostałe świadczenia dla rodzin oraz kryteria dochodowe uprawniające do otrzymania wsparcia pozostają bez zmian.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Zakup i dostawa 14 komputerów wraz z niezbędnym oprogramowaniem dla świetlic środowiskowych w ramach Projektu Bezpieczna „Przystań” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego, IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych

POZIOM RPO+FLAGA RP+MAZOWSZE+EFS.jpg

Zapytanie ofertowe dostępne poniżej:

 

1 wolne miejsce w Projekcie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie informuje, iż trwa nabór uczestników do Projektu „Wiązowskie Centrum Usług Społecznych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego .

Nabór trwa do 28.11.2018 r. godz. 14:00 Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do GOPS w Wiązownie.

logo WCU.jpg

Serdecznie zapraszamy

budynek-02.jpg

Dojazd do nas

  • projektyWiązowskie Centrum Usług Społecznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyProgram Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyWiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego