Search - Aktualności
Przeszukuj - Zakładki

poniedziałek, 15 październik 2018 16:10

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Życzenia-z-okazji-Dnia-Edukacji-Narodowej.jpg

Majac na względzie prawidłową  realizację  zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Komenda Główna Policji skierowała do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pismo informujące o licznych nieprawidłowościach w realizacji w/w ustawy przez istytucje samorządowe.

Informujemy, iż zgodnie z art. 12 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie osoby, które w związku z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych lub zawodowych powzięły podejrzenie o popełnieniu ściganego z urzędu przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie, powinny niezwłocznie zawiadomić o tym policję lub prokuratora. Obowiązek taki spoczywa również na osobach będących świadkami przemocy w rodzinie.

1 wolne miejsce w Projekcie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie informuje, iż trwa nabór uczestników do Projektu „Wiązowskie Centrum Usług Społecznych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego .

Nabór trwa do 12.10.2018 r. godz. 14:00 Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do GOPS w Wiązownie.

logo WCU.jpg

PRZEMOCY MÓWIMY STANOWCZE NIE‼️‼️‼️

W środę, 26 września w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Otwocku odbyła się konferencja inaugurująca realizację projektu „Razem możemy lepiej”, którego głównym celem jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Inicjatorem i koordynatorem projektu na terenie powiatu otwockiego jest Fundacja Innowacyjności i Społeczeństwa Obywatelskiego.

Serdecznie zapraszamy

budynek-02.jpg

Dojazd do nas

  • projektyWiązowskie Centrum Usług Społecznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyProgram Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyWiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego