Search - Aktualności
Przeszukuj - Zakładki

27 maja 2017r. pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wzieli udział w szkoleniu dotyczącym zmian w kodeksie postępowania administracyjnego oraz wybranych zmian w ustawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi i innych ustawach.Szkolenie poprowadził Sędzia Robert Opas.

Celem uchwalenia w dniu 23 marca 2017 r. ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów jest realizacja konstytucyjnego obowiązku zapewnienia przez państwo opieki osobom niepełnosprawnym, dzieciom i innym osobom, które nie są w stanie zaspokoić swoich potrzeb materialnych.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wiązownie oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie w porozumieniu z Komisją Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych serdecznie zapraszają na Konferencję poświęconą "Wdrażaniu systemu pomocy dzieciom, młodzieży i rodzinie z problemem alkoholowym", która odbędzie się 25 maja 2017r. o godzinie 10.00 w Wiejskim Domu Kultury nad Świdrem w Woli Karczewskiej, ul. Doliny Świdra 6.

Serdecznie zapraszamy

budynek-02.jpg

Dojazd do nas

  • projektyWiązowskie Centrum Usług Społecznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyProgram Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyWiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego