Search - Aktualności
Przeszukuj - Zakładki

 

Od dnia 27.04.2020r.  istnieje możliwość wizyty w Ośrodku po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym  przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności.

Tel:  22 780 46 59 lub 22 610 45 53.

Pracownicy socjalni: tel. wewnętrzny: 26, 29 lub 33

Rejon I – Wola Karczewska, Wola Ducka, Kopki, Lipowo, Emów - tel. 607390499

Rejon II – Glinianka, Kruszówiec, Poręby, Bolesławów, Rzakta, Czarnówka – tel. 607390586

Rejon III – Żanęcin, Radiówek, Rudka, Dziechciniec, Malcanów, Pęclin – tel. 607390547

Rejon IV – Wiązowna, Stefanówka, Duchnów, Kąck – tel. 607390961

Rejon V – Zakręt, Michałówek, Izabela, Majdan, Góraszka, Boryszew, Zagórze – tel. 607380434

Dział świadczeń: Świadczenia rodzinne, Świadczenia wychowawcze (500+), Fundusz Alimentacyjny, KDR - tel. wewnętrzny 30 lub 607 390 216.

Asytent rodziny: tel. tel. 782 399 402 lub 793 525 001.

 

W dalszym ciągu zachęcamy do załatwiania swoich spraw:

1. pisemnie – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie – Radiówek 25, 05-462 Wiązowna

2. drogą elektroniczną: przez E-PUAP – bezpośredni adres elektronicznej skrzynki podawczej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownie - /GOPSWIAZOWNA/SkrytkaESP

3. telefonicznie: w sposób wyżej wymieniony.

Dyrektor GOPS w Wiązownie - Małgorzata Łysik – tel. 605 634 005

 

W razie jakichkolwiek pytań czy problemów zachęcamy do kontaktu.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie informuje, że zgodnie z art. 15oa ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, 567 i 568) który wszedł w życie z dniem 18 kwietnia 2020r. na mocy art. 73 pkt. 24  ustawy z dnia 16 kwietnia 2020r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z dnia 17.04.2020r. poz. 695)

utratę dochodu będzie stanowiło obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej z powodu przeciwdziałania COVID-19.

Dochód utracony zostanie uwzględniony przy ustalaniu prawa do:

  • świadczeń rodzinnych na okresy zasiłkowe od 1 listopada 2019 r. do 31 października 2021 r.;
  • świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okresy świadczeniowe od 1 października 2019 r. do 30 września 2021 r.

Zgodnie z art. 24 ust.6 ustawy o świadczeniach rodzinnych, dochód utracony będzie ustalany od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata dochodu.

Dochód utracony będzie brany pod uwagę przy ubieganiu się o świadczenia uzależnione od dochodu rodziny zarówno na obecny okres (2019/2020), jak i nadchodzący okres zasiłkowy (2020/2021).

środa, 22 kwiecień 2020 14:32

Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych

Informujemy, że na podstawie udzielonej zgody Ministra Cyfryzacji z dnia 10.03.2020r., w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiązownie został utworzony Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych.

Punkt ten znajduje się na parterze w pokoju Działu Świadczeń Rodzinnych i jest otwarty w godzinach pracy urzędu.

czwartek, 16 kwiecień 2020 14:59

Aplikacja dla ofiar przemocy domowej

"Twój Parasol", jest darmową aplikacją, która ma służyć potencjalnym ofiarom przemocy w rodzinie.

Aplikację można pobrać za darmo na telefon poprzez Google Play i Apple Store. Program jest też dostępny na stronie internetowej:

https://twojparasol.com/

"Twój parasol" przypomina program informujący o pogodzie, jednak po dwukrotnym kliknięciu w obrazek przechodzi się do ukrytej części programu.

"Twój Parasol" umożliwia również przesyłanie informacji o zdarzeniach związanych z przemocą do ewentualnego wykorzystania później oraz możliwość dyskretnego kontaktu z wcześniej skonfigurowanym adresem e-mail, a także możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego w nagłych przypadkach.

Serdecznie zapraszamy

budynek-02.jpg

Dojazd do nas

  • POZIOM RPOFLAGA RPMAZOWSZEEFSBezpieczna "Przystań". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  • projektyWiązowskie Centrum Usług Społecznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyProgram Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyWiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego