Search - Aktualności
Przeszukuj - Zakładki

Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku ogłasza nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych.

Dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej może być udzielone osobie bezrobotnej, dla której ustalono profil pomocy II lub w uzasadnionych przypadkach profil pomocy I oraz utworzono Indywidualny Plan Działania, w którym zaplanowano ubieganie się o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej.

Termin składania wniosków 18.04.2016r. - 25.04.2016r. do godziny 15:30.

Więcej informacji o dofinansowaniu znajdą Państwo na stronie www.pup.powiat-otwocki.pl lub pod numerem telefonu (22) 7793714.

wtorek, 19 kwiecień 2016 12:12

Świadczenie wychowawcze 500+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie informuje, iż do dnia dzisiejszego wpłynęło 600 wniosków o świadczenie wychowawcze 500+

piątek, 08 kwiecień 2016 12:29

Praca dla opiekunki do osób starszych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radiówku poszukuje osoby chętnej do podjecia pracy na umowę-zlecenie. Praca polega na  świadczeniu usług opiekuńczych u osób w podeszłym wieku, potrzebujacych wsparcia w życiu codziennym.

Oczekujemy zgłoszeń od osób niekaranych, uczciwych, sumiennych i dyspozycyjnych. Mile widziane doświadczenie w podobnej pracy. Wiecej informacji można uzyskać pod numerem  telefonu (22)780 46 59 w.27

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radiówku informuje, iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku rozpoczyna nabór na dofinansowanie lub refundację ze środków PFRON kosztów związanych z udzieleniem pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Serdecznie zapraszamy

budynek-02.jpg

Dojazd do nas

  • POZIOM RPOFLAGA RPMAZOWSZEEFSBezpieczna "Przystań". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  • projektyWiązowskie Centrum Usług Społecznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyProgram Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyWiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego