Search - Aktualności
Przeszukuj - Zakładki

 

Ankieta diagnozujaca potrzeby bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo mieszkanców Gminy Wiązowna.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie planuje realizację projektu aktywizacji społeczno-zawodowej skierowanego do bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo mieszkańców gminy Wiązowna. Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób bezrobotnych.

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownie na podstawie art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146)ogłasza otwarty nabór Partnera spoza sektora finansów publicznych do projektu przygotowywanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020)

 

Fundacja Innowacji i Społeczeństwa obywatelskiego ogłasza nabór do projektu "Potrzebujesz pomocy?" skierowanego do osób doświadczających przemocy.
Oferujemy bezpłatne konsultacje psychologiczne, porady prawne, udział w grupie wsparcia.


Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 609 988 189 oraz adresem mailowym:

Serdecznie zapraszamy

budynek-02.jpg

Dojazd do nas

  • POZIOM RPOFLAGA RPMAZOWSZEEFSBezpieczna "Przystań". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  • projektyWiązowskie Centrum Usług Społecznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyProgram Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyWiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego