Search - Aktualności
Przeszukuj - Zakładki

 

piątek, 10 kwiecień 2020 14:43

Wielkanoc 2020

zyczenia wersja 2.jpg

czwartek, 09 kwiecień 2020 15:41

U W A G A! Sąsiedzie jesteś potrzebny!

Wszyscy mamy świadomość zagrożenia, jakie niesie ze sobą koronawirus.

Podczas walki z tak groźnym przeciwnikiem, jakim jest koronawirus musimy wspólnie współpracować i zadbać o nasze zdrowie i bezpieczeństwo, a zwłaszcza dzieci.

Kwarantanna, czy nawet zwykły apek o niewychodzenie z domów, dla wielu rodzin przeradza się w prawdziwy koszmar i to nie z powodu koronawirusa, a tych najbliższych członków rodziny.

Niewszyscy dobrze znoszą odcięcie od świata, od szkoły, od znajomych i dalszych członków rodziny. Nie pomaga im tez stres spowodowany pandemią, czy możliwością utraty pracy. Napięcie rozładowują na najbliższych.

Sytuacja w której się znajdujemy zmusza nas do izolacji i ciągłego przebywania w czterech ścianach. Im dłużej to trwa, tym częściej w rodzinach i związkach, może dochodzić do konfliktów, sprzeczek, nieporozumień i wszelkiego rodzaju napięć. Sytuacja epidemii może być obecnie jednym z wielu czynników towarzyszących występowaniu przemocy w rodzinie.

Dlatego bardzo ważna jest teraz rola babć, cioć, wujków, a także sąsiadów i nawet przechodniów. Zamknięci w czterech ścianach na pewno usłyszymy, że obok dzieje się coś niepokojącego .

Rola świadka jest teraz szczególnie ważna. Więc jeśli ktoś zauważy lub usłyszy coś niepokojącego, krzyki, przewlekły płacz dziecka lub np. że rodzice są pod wpływem alkoholu, a w tym czasie bezpieczeństwo i zdrowie ich dzieci może być zagrożone.

Dlatego jeśli zauważysz, usłyszysz niepokojące zachowania, nie czekaj, zadzwoń  i powiadom odpowiednie służby!!

POLICJA WIĄZOWNA- 22- 789-01-77 lub tel. alarmowe 112, 997

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Wiązowna  / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 22- 780 -46 -59 czynny 8.00-16.00

e-mail:

LUB SKORZYSTAJ Z TELEFONÓW ZAUFANIA POD ZAŁĄCZONYM LINKIEM

https://116111.pl/polecamy/telefony-zaufania-,aid,8

Pomimo trwajacej kwarantanny istnieje możliwość  pomocy psychologicznej w sposób zdalny ( tj. na telefon, przez skype, messengera,  WhatsApa)  lub spotkania indywidualnego  przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności. 

W celu umówienia spotkania/rozmowy należy skontaktować się z GOPS w Wiązownie.

Kontakt GOPS Wiązowna –pracownicy socjalni

http://www.gops-wiazowna.pl/gops/pracownicy  

Dział Świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownie informuje iż 31 marca 2020 r. weszły w życie przepisy,  na podstawie których w określonych sytuacjach następuje wydłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności.  Orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność:

  • upłynęła w terminie do 90 dni (wyjaśnienie: t.j. od dnia 9 grudnia 2019r.) przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy (wyjaśnienie: t.j. od dnia 8 marca 2020r.), pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
  •  upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy(wyjaśnienie: t.j. od dnia 8 marca 2020r.), zachowuje ważność do upływu  60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia  o stopniu niepełnosprawności.

Decyzje zostaną zmienione bez konieczności składania nowych wniosków  w  tut. Ośrodku.

Zgodnie z informacjami z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informujemy, że uruchomiono platformę przeznaczoną dla obywateli, którzy za jej pośrednictwem będą mogli uzyskać informacje na temat kontaktu z ośrodkami pomocy społecznej.

Platforma dostępna pod adresem:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc-dla-potrzebujacych

Informacje są udzielane codziennie w godz. 7.30-19.00 pod numerami telefonu podanymi na stronie platformy.

 

Przypominamy kontakt do GOPS w Wiązownie:

te. 22 780 46 59 lub 22 610 45 53

oraz numery do pracowników socjalnych:

Rejon I - tel: 607390499

Wola Karczewska
Wola Ducka
Kopki
Lipowo
Emów

Rejon II - tel: 607390586

Glinianka
Kruszówiec
Poręby
Bolesławów
Rzakta
Czarnówka

Rejon III - tel: 607390547

Żanęcin
Radiówek
Rudka
Dziechciniec
Malcanów
Pęclin

Rejon IV – tel: 607390961

Wiązowna
Stefanówka
Duchnów
Kąck
 

Rejon V - tel: 607380434

Zakręt
Michałówek
Izabela
Majdan
Góraszka
Boryszew
Zagórze

Serdecznie zapraszamy

budynek-02.jpg

Dojazd do nas

  • POZIOM RPOFLAGA RPMAZOWSZEEFSBezpieczna "Przystań". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  • projektyWiązowskie Centrum Usług Społecznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyProgram Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyWiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego