Search - Aktualności
Przeszukuj - Zakładki

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownie zatrudni Pracownika socjalnego –umowa na czas nieokreślony

Wymagania niezbędne:1) obywatelstwo polskie,2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,3) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządowych, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwa karne skarbowe,4) wykształcenie :-dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny,-dyplom ukończenia Kolegium pracowników służb społecznych,-dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku praca socjalna,-dyplom ukończenia studiów wyższych o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie 5) minimum 2-letni staż pracy na stanowisku pracownik socjalny , 6) posiadanie prawa jazdy kat. B oraz własny samochód osobowy,7) nieposzlakowana opinia.8) mile widziana umiejętność tworzenia dokumentacji aplikacyjnych o środki unijne lub w realizacji zadań finansowanych ze środków UE z zakresu pomocy społecznej.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod numerem telefonu : 605 634 005

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie poszukuje osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie rehabilitacji fizycznej i usprawnianiu zaburzonych funkcji organizmu dla dzieci i osób z autyzmem, innymi zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniem.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod numerem telefonu : 605634005

Stowarzyszenie „KROKUS-WIĄZOWNA” zaprasza do udziału w projekcie "Dbam o pracownika", kierowanym do kadry kierowniczej zakładów pracy z terenu województwa mazowieckiego, w szczególności do służb ratowniczych. W ramach projektu można skorzystać ze szkoleń/warsztatów oraz indywidualnych porad psychologicznych i prawnych.
Projekt wspierany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Krokus-projekt.jpg

poniedziałek, 19 sierpień 2019 10:10

Trwa nabór do projektu Bezpieczna "Przystań"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie informuje, iż trwa nabór uczestników do Klubu młodzieżowego dla młodzieży w wieku 13-20 lat z terenu gminy oraz świetlic środowiskowych dla dzieci w wieku szkolnym z terenu gminy w Projekcie Bezpieczna „Przystań” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego .

Nabór trwa do 30.08.2019 r. godz. 15:00 Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do GOPS w Wiązownie.

POZIOM RPO+FLAGA RP+MAZOWSZE+EFS.jpg

Serdecznie zapraszamy

budynek-02.jpg

Dojazd do nas

  • POZIOM RPOFLAGA RPMAZOWSZEEFSBezpieczna "Przystań". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  • projektyWiązowskie Centrum Usług Społecznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyProgram Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyWiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego