Search - Aktualności
Przeszukuj - Zakładki

wtorek, 02 styczeń 2018 13:06

Nowe przepisy w sprawie Karty Dużej Rodziny

INFORMACJA

W dniu 01stycznia 2018r.  na mocy ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny  ( Dz. U. z 2017r. poz. 1832) weszły w życie przepisy dotyczące możliwości przyznawania członkom rodzin wielodzietnych elektronicznej Karty Dużej Rodziny, która będzie miała formę aplikacji na smartfony. Zmieniły się również wzory wniosków, które dostępne są na stronie GOPS.

 Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie "JESTEŚMY!"  ogłasza nabór na kierowcę w ramach projektu "Wiązowskie Centrum Usług Społecznych" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduuszu Społecznego.

 

 logo WCU.jpg

 

środa, 27 grudzień 2017 14:01

Informacja o wyborze partnera

Informacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020)
Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych

 

 

Serdecznie zapraszamy

budynek-02.jpg

Dojazd do nas

  • projektyWiązowskie Centrum Usług Społecznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyProgram Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyWiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego