Search - Aktualności
Przeszukuj - Zakładki

 

piątek, 18 październik 2019 15:38

„Dobry Start”

W związku z licznymi telefonami dotyczącymi wypłaty 300+ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie uprzejmie informuje, iż wypłata świadczenia „Dobry Start” nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu dotacji  z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

poniedziałek, 14 październik 2019 08:43

Trwa nabór do projektu Bezpieczna "Przystań"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie informuje, iż trwa nabór uczestników do Klubu Młodzieżowego i świetlic środowiskowych dla dzieci w wieku szkolnym z terenu gminy w Projekcie Bezpieczna „Przystań” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego .

Nabór trwa do 18.10.2019 r. godz. 15:00 Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do GOPS w Wiązownie.

POZIOM RPO+FLAGA RP+MAZOWSZE+EFS.jpg

 

Stowarzyszenie „KROKUS-Wiązowna” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Świadczenie usług psychologicznych w ramach projektu „Mam pomysł na siebie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno –zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

 

POZIOM RPO+FLAGA RP+MAZOWSZE+EFS.jpg

Zapytanie ofertowe dołączono poniżej:

 

Serdecznie zapraszamy

budynek-02.jpg

Dojazd do nas

  • POZIOM RPOFLAGA RPMAZOWSZEEFSBezpieczna "Przystań". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  • projektyWiązowskie Centrum Usług Społecznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyProgram Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyWiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego