Search - Aktualności
Przeszukuj - Zakładki

poniedziałek, 18 marzec 2019 10:07

KDR

Informujemy, iż wysokość opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny wynosi od 01.03.2019 r. 9,56 zł .

poniedziałek, 18 marzec 2019 10:07

Awaria

Informujemy, iż numer stacjonarny do Gops-u jest chwilo nieczynny z powodu awarii. Prosimy o kontakt za pośrednictwem numerów komórkowych poszczególnych pracowników socjalnych. Numer komórkowy do świadczeń rodzinnych: 607 390 216

czwartek, 07 marzec 2019 09:28

Bezpieczna "Przystań" - nabór

Wolne miejsce w Projekcie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie informuje, iż trwa nabór uczestników do Projektu Bezpieczna „Przystań” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego .

Nabór trwa do 31.03.2019 r. godz. 14:00 Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do GOPS w Wiązownie.

POZIOM RPO+FLAGA RP+MAZOWSZE+EFS.jpg

Od dnia 01 stycznia 2019r. prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny będzie przysługiwało członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic ( rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

Karty dla tych osób będą wydawane bezterminowo.

Serdecznie zapraszamy

budynek-02.jpg

Dojazd do nas

  • POZIOM RPOFLAGA RPMAZOWSZEEFSBezpieczna "Przystań". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  • projektyWiązowskie Centrum Usług Społecznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyProgram Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyWiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego