Search - Aktualności
Przeszukuj - Zakładki

poniedziałek, 16 wrzesień 2019 09:11

Trwa nabór do projektu Bezpieczna "Przystań"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie informuje, iż trwa nabór uczestników do Klubu młodzieżowego dla młodzieży w wieku 13-20 lat z terenu gminy oraz świetlic środowiskowych dla dzieci w wieku szkolnym z terenu gminy w Projekcie Bezpieczna „Przystań” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego .

Nabór trwa do 20.09.2019 r. godz. 15:00 Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do GOPS w Wiązownie.

„Mam pomysł na siebie” - projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapraszamy do udziału w Projekcie mieszkańców Gminy Wiązowna zainteresowanych aktywizacją społeczno-zawodową.

OFEROWANE WSPARCIE:

- psychologiczne (grupowe i indywidualne),

- doradcy zawodowego,

- warsztaty wyjazdowe,

- szkolenia z zakresu kompetencji cyfrowych,

- kursy kompetencji zawodowych,

-wsparcie finansowe,

- opieka nad osobą zależną w czasie zajęć.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji, zasad uczestnictwa, form wsparcia zawarte są w Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie „Mam pomysł na siebie”” dostępnym poniżej oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiązownie w Biurze Projektu (Radiówek 25, 05-462 Wiązowna, II piętro), tel. 22 780 46 59.

Rekrutacja trwa od 02.09.2019r. do 27.09.2019r.

pomysl na siebie A3_net.jpg

POZIOM RPO+FLAGA RP+MAZOWSZE+EFS.jpg

 

 

poniedziałek, 02 wrzesień 2019 11:12

Trwa nabór do projektu Bezpieczna "Przystań"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie informuje, iż trwa nabór uczestników do Klubu młodzieżowego dla młodzieży w wieku 13-20 lat z terenu gminy oraz świetlic środowiskowych dla dzieci w wieku szkolnym z terenu gminy w Projekcie Bezpieczna „Przystań” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego .

Nabór trwa do 13.09.2019 r. godz. 15:00 Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do GOPS w Wiązownie.

POZIOM RPO+FLAGA RP+MAZOWSZE+EFS.jpg

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownie zatrudni Pracownika socjalnego –umowa na czas nieokreślony

Wymagania niezbędne:1) obywatelstwo polskie,2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,3) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządowych, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwa karne skarbowe,4) wykształcenie :-dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny,-dyplom ukończenia Kolegium pracowników służb społecznych,-dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku praca socjalna,-dyplom ukończenia studiów wyższych o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie 5) minimum 2-letni staż pracy na stanowisku pracownik socjalny , 6) posiadanie prawa jazdy kat. B oraz własny samochód osobowy,7) nieposzlakowana opinia.8) mile widziana umiejętność tworzenia dokumentacji aplikacyjnych o środki unijne lub w realizacji zadań finansowanych ze środków UE z zakresu pomocy społecznej.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod numerem telefonu : 605 634 005

Serdecznie zapraszamy

budynek-02.jpg

Dojazd do nas

  • POZIOM RPOFLAGA RPMAZOWSZEEFSBezpieczna "Przystań". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  • projektyWiązowskie Centrum Usług Społecznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyProgram Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyWiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego