Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Wiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Polityka cookies

Serwis stosuje tzw. cookies przede wszystkim aby ułatwić korzystanie z witryny oraz do celów statystycznych. Użytkownicy serwisu mogą samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych plików cookies. Więcej informacji w polityce prywatności.

Strona główna

Nabór na stanowisko - doradca zawodowy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie w związku z realizacją w 2010 roku projektu: „Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna
ogłasza nabór na stanowisko: DORADCY ZAWODOWEGO
- poradnictwo grupowe i konsultacje indywidualne.
Forma zatrudnienia: umowa zlecenie (przewidywany okres realizacji zajęć tj. 29.06.2010 – 30.09.2010)
Wymagania niezbędne:
- ukończone studia wyższe magisterskie, uprawnienia do wykonywania zawodu doradcy zawodowego;
- doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym;
- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
- posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.
Wymagania dodatkowe:
- komunikatywność, odpowiedzialność.
- doświadczenie w pracy szkoleniowej.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
- doradztwo grupowe - przeprowadzenie 24 godzin lekcyjnych (6 spotkań po 4 godziny) z zakresu doradztwa zawodowego,
- konsultacje indywidualne – 18 godzin
Wymagane dokumenty:
- życiorys zawodowy;
- kserokopie dyplomów lub innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje;

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów na adres:
GOPS w Wiązownie
ul. Lubelska 59
05-462 Wiązowna
z dopiskiem: Doradca Zawodowy
w terminie do dnia 28 czerwca 2010 roku do godz. 15.00
(data wpływu)
Aplikacje, które wpłyną do GOPS w Wiązownie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.gops-wiazowna.pl
Do wymaganych dokumentów proszę dołączyć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).