Search - Aktualności
Przeszukuj - Zakładki

 

Świetlice środowiskowe

Od stycznia 2016 r. w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownie funkcjonują 3 świetlice środowiskowe. Do 2015 r. świetlice prowadzone były przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.

Świetlice działają w budynkach szkolnych i ich harmonogramy dostosowane są do planu lekcji uczniów korzystających ze świetlic. Świetlice prowadzone są w oparciu o przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887) i zgodnie z jej zapisami mogą oferować wsparcie w 3 formach:

  1. opiekuńczej,  w tym  kół  zainteresowań,  świetlic,  klubów  i ognisk
  2. specjalistycznej;
  3. pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę.

Obecnie świetlice oferują wsparcie we wszystkich 3 formach – dzieci mają zapewnioną pomoc w odrabianiu lekcji, zajęcia tematyczne rozwijające zainteresowania (organizacja zabaw, zajęć sportowych, plastycznych, kulinarnych, informatycznych), a także posiłek. Zatrudnieni są specjaliści (psycholog, socjoterapeuta, logopeda), nauczyciele jezyka angielskiego i matematyki, oraz prowadzone są zajęcia z ekspresjii kulturalnej.  Ponadto włączona jest forma pracy podwórkowej. 

Świetlica przy Sz. P.  im. Bohaterskich Lotników Polskich w Wiązownie,  05-462 Wiązowna, ul. Kościelna 20, 30 miejsc, kierownik – Zofia Zakrzewska

Świetlica przy Sz P.  im. Cypriana Kamila Norwida w Zakręcie,  05-077 Zakręt, ul. Szkolna 11, 25 miejsc, kierownik – Hanna Wiśniewska

Świetlica przy Sz. P. im. 1 Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego w Malcanowie,  05-62 Malcanów, ul. Mazowiecka 55, 15 miejsc, kierownik - Agnieszka Wieicka

oraz utworzone w ramach projektu Bezpieczna "Przystań";

Świetlica  przy Sz. P. im. Wincentego Witosa w Gliniance, 05-408 Glinianka, ul. Napoleońska 1,  20 miejsc, kierownik - Marzena Baran

Świetlica środowiskowa w formie pracy podwórkowej, miejsce spotkań - otwarta przestrzeń bądź budynki świetlic wiejskich znajdujacych sie na terenie Gminy Wiązowna - wychowawca - Justyna Nagiel

POZIOM RPO+FLAGA RP+MAZOWSZE+EFS.jpg

 

logo świetlica Malcanów.jpg

Logo świetlicy Wiązowna.jpg

ŚWIETLICA LOGO 2 priv-1.jpg

logo 2.jpg

Grupa Podwórkowa Wiązowna.png

 

Serdecznie zapraszamy

budynek-02.jpg

Dojazd do nas

  • POZIOM RPOFLAGA RPMAZOWSZEEFSBezpieczna "Przystań". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  • projektyWiązowskie Centrum Usług Społecznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyProgram Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyWiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego