Search - Aktualności
Przeszukuj - Zakładki

Świetlice środowiskowe

Od stycznia 2016 r. w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownie funkcjonują 3 świetlice środowiskowe. Do 2015 r. świetlice prowadzone były przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.

Świetlice działają w budynkach szkolnych i ich harmonogramy dostosowane są do planu lekcji uczniów korzystających ze świetlic. Świetlice prowadzone są w oparciu o przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887) i zgodnie z jej zapisami mogą oferować wsparcie w 3 formach:

  1. opiekuńczej,  w tym  kół  zainteresowań,  świetlic,  klubów  i ognisk
  2. specjalistycznej;
  3. pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę.

Obecnie świetlice oferują wsparcie w formie opiekuńczej – dzieci mają zapewnioną pomoc w odrabianiu lekcji, zajęcia tematyczne rozwijające zainteresowania (organizacja zabaw, zajęć sportowych, plastycznych, kulinarnych, informatycznych), a także posiłek. W przyszłości planuje się rozszerzenie działalności świetlic – zatrudnienie specjalistów oraz włączenie form pracy podwórkowej. 

Świetlica przy ZSG w Wiązownie,  05-462 Wiązowna, ul. Kościelna 20, 30 miejsc, kierownik – Agnieszka Kabas

Świetlica przy ZSG w Zakręcie,  05-077 Zakręt, ul. Szkolna 11, 25 miejsc, kierownik – Hanna Wiśniewska

Świetlica przy Sz. P. w Malcanowie,  05-62 Malcanów, ul. Mazowiecka 55, 15 miejsc, kierownik - Dorota Borowik

Ponadto w ramach projektu Bezpieczna "Przystań" zostały utworzone w 2018 roku 2 kolejne swietlice:

Świetlica  przy Sz.P. w Gliniance, 05-408 Glinianka, ul. Napoleońska 1,  20 miejsc, kierownik - Marzena Baran

Świetlica środowiskowa w formie pracy podwórkowej, miejsce spotkań - otwarta przestrzeń bądź budynki świetlic wiejskich znajdujacych sie na terenie Gminy Wiązowna - wychowawca - Justyna Nagiel

POZIOM RPO+FLAGA RP+MAZOWSZE+EFS.jpg

 

logo świetlica Malcanów.jpg

Logo świetlicy Wiązowna.jpg

ŚWIETLICA LOGO 2 priv-1.jpg

Serdecznie zapraszamy

budynek-02.jpg

Dojazd do nas

  • projektyWiązowskie Centrum Usług Społecznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyProgram Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyWiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego