Search - Aktualności
Przeszukuj - Zakładki

 

Wolontariat (KIS)

Centrum Wolontariatu w ramach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radiówku działa od maja 2010 roku. W skład Wolontariatu wchodzą młodzi ludzie z gimnazjum, szkoły średniej oraz studenci, którzy mieszkają na terenie Gminy Wiązowna. Przed podjęciem pracy z drugim człowiekiem Wolontariusze uczestniczyli w warsztatach i kursach mających przygotować ich do pracy z drugim człowiekiem. Ukończyli min. kurs pierwszej pomocy z elementami pediatrii, po którym Wolontariusze zaczęli współpracować z rodzinami, które zgłaszały prośbę o pomoc. Większość z nich odrabia lekcje z dziećmi i młodzieżą, która ma problemy z nauką szkolną. Kilka osób współpracuje natomiast z rodzinami wielodzietnymi oraz osobami niepełnoprawnymi intelektualnie.

facebook.png

Wolontariusze biorą również udział w imprezach lokalnych tj. Pikniki Rodzinnej, Dożynki, Dni Gminy Wiązowna a także pomagają obsługiwać takie imprezy jak „ Półmaraton Wiązowski”, Piknik w Góraszce itp. Od momentu istnienia Centrum Wolontariatu organizowane są w siedzibie GOPS różnego rodzaju szkolenia, które mają za zadanie podnosić umiejętności Wolontariuszy. Do tej pory odbyło się szkolenie min. z artystycznego malowania twarzy, zdobienia ceramiki, tworzenia wycinanek. Umiejętności te nabywane są najczęściej podczas organizowania kąciku malucha itd.

Centrum Wolontariatu nawiązało również kontakt z Warszawskim Towarzystwem Dobroczynności. W ramach Funduszu Inicjatyw Społecznych Wolontariusze wyjechali na bezpłatne szkolenie, gdzie min: poznali istotę i różne formy wolontariatu od „podszewki” uczyli się asertywności, kreatywności, zarządzania własnym czasem. Oprócz powyższych zajęć Centrum Wolontariatu podejmuje również działania mające na celu ratowanie ludzkiego życia , zaangażowanie się w akcję „ Korek dl Alicji” , „Ratujmy życie Łukaszowi” – zbieranie korków z których dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na przeszczep płuc. W ramach dbania o ekologię Centrum Wolontariatu zorganizowało akcję „Wielkie
sprzątanie Świdra” dla mieszkańców Gminy Wiązowna, Wolontariusze jak i mieszkańcy zbierali śmieci zarówno na lądzie, jak i na wodzie ( przy pomocy kajaków).

Jeżeli chcesz dołączyć do nas – Zapraszamy !!! Przyjdź jesteś potrzebny!!!

zostan-wolontariuszem.jpg

PROJEKT

Centrum Usług Społecznych w Wiązownie

logo-projekt.jpg

Serdecznie zapraszamy

budynek-02.jpg

Dojazd do nas

  • POZIOM RPOFLAGA RPMAZOWSZEEFSBezpieczna "Przystań". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  • logo kolor cus748Centrum Usług Społecznych w Wiązownie. Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

  • projektyWiązowskie Centrum Usług Społecznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyProgram Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyWiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego