Search - Aktualności
Przeszukuj - Zakładki

500+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie informuje, że od dnia 1 sierpnia 2018r. będą wydawane i przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego „Rodzina 500+” na okres zasiłkowy 2018/2019.

E-wniosek o świadczenie wychowawcze od 1 lipca 2018 r. można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

 

Program „Rodzina 500+”  to pomoc finansowa państwa dla rodzin wychowujących dzieci.

Aby otrzymywać świadczenie wychowawcze po tym terminie, należy złożyć nowy wniosek.

Program „Rodzina 500+” skierowany jest do rodzin wychowujących dzieci do ukończenia  18 roku życia.

Świadczenie przysługuje na drugie i kolejne dziecko niezależenie od dochodu.

W przypadku rodzin, których dochód wynosi mniej niż 800 zł netto na osobę, wsparcie przysługuje również na pierwsze dziecko, nawet jeśli jest jedynakiem. Jednakże osoby te muszą udokumentować swoją sytuację finansową.

Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód netto nie przekracza kwoty 1200 zł na członka rodziny.                      

Wniosek o świadczenie składa się raz do roku. Można to zrobić przez internet lub osobiście  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiązownie, Radiówek 25.

Ubiegając się o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko (bez dochodu) należy złożyć starannie wypełniony wniosek.

Ubiegając się o świadczenie wychowawcze na pierwsze lub jedyne dziecko, należy złożyć wypełniony wniosek i dołączyć do niego wszelkie zmiany, które nastąpiły czyli: w przypadku utraty dochodu np. świadectwo pracy, dokument potwierdzający zamknięcie działalności gospodarczej, a w przypadku uzyskania dochodu np. umowę o pracę, umowę zlecenia oraz uzyskany dochód netto za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu.

https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Aktualnosci/2017/podrecznik_500_14.07.2017.pdf

Wniosek oraz załączniki: http://www.gops-wiazowna.pl/pliki-do-pobrania

Serdecznie zapraszamy

budynek-02.jpg

Dojazd do nas

  • projektyWiązowskie Centrum Usług Społecznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyProgram Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyWiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego