Search - Aktualności
Przeszukuj - Zakładki

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" w ramach współpracy z Funduszem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem i Pomocy Postpenitencjarnej realizuje projekt "Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem". Działania te obejmują zasiegiem obszar województwa mazowieckiego.

Warsztaty są skierowane do wszystkich osób zapewniających opiekę domową niesamodzielnym czy przewlekle chorym bliskim w podeszłym wieku. Zaproszenie jest jednak w szczególności do "początkujacych" opiekunów, którzy - dzięki praktycznym wskazówkom - mogą już od pierwszych dni sprawowania opieki stosować techniki i sposoby, które im to ułatwią.

środa, 08 czerwiec 2016 12:38

Informacja o wyborze partnera/partnerów

Informacja o wyborze partnera/partnerów do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020)
Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

 

wtorek, 07 czerwiec 2016 06:50

WiązLove - Piknik rodzinny

Zapraszamy mieszkańców Naszej Gminy i wszystkie osoby zainteresowane na piknik rodzinny, który odbędzie się 18 czerwca w godzinach 13:00-22:00.

Zachęcamy do odwiedzania stanowiska Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownie, na którym pracownicy odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania dotyczące  świadczenia wychowawczego 500+, Karty dużej rodziny, świadzczeń rodzinnych i innych form pomocy realizowanych przez tut. Ośrodek w szczególności spraw dotyczących przemocy w rodzinie.

 

Serdecznie zapraszamy

budynek-02.jpg

Dojazd do nas

  • projektyWiązowskie Centrum Usług Społecznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyProgram Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyWiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego