Search - Aktualności
Przeszukuj - Zakładki

Najnowsze aktualności

Wiązowskie Centrum Usług Społecznych-zapytanie ofertowe dot. usług …

16-02-2017 Wyświetleń:17

Zapytanie ofertowe dotyczy świadczenia usług psychologicznych w ramach projektu „Wiązowskie Centrum Usług Społecznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych

Czytaj więcej

Wiązowskie Centrum Usług Spłecznych-zapytanie ofertowe dot. terapeuty

16-02-2017 Wyświetleń:16

Zapytanie ofertowe dotyczące prowadzenia zajęć terapeutycznych w klubie dla seniorów w ramach projektu „Wiązowskie Centrum Usług Społecznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych

Czytaj więcej

Serdecznie zapraszamy

budynek-02.jpg

Dojazd do nas

  • projektyWiązowskie Centrum Usług Społecznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyProgram Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyWiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego