Search - Aktualności
Przeszukuj - Zakładki

Najnowsze aktualności

Wiązowskie Centrum Usług Społecznych - kurs dla opiekunów

17-01-2017 Wyświetleń:11

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie organizuje szkolenie dla opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych realizowane w ramach Projektu „Wiązowskie Centrum Usług Społecznych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet IX. Wspieranie wyłączenia społecznego i walka z ubóstwem. Działanie 9.2. Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej. Poddziałanie 9.2.1. Zwiększenie dostępności usług społecznych.

 W ramach Projektu zostaną przeprowadzone dwa kursy: opiekun osób starszych i niepełnosprawnych oraz kurs pierwszej pomocy przedmedycznej.

 Szkolenie dla opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych skierowane jest do osób z terenu gminy Wiązowna zainteresowanych świadczeniem usług opiekuńczych na terenie gminy Wiązowna.

 Planowany termin realizacji kursów: luty 2017 r.

 Zgłoszenia należy składać w Biurze Projektu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiązownie, Radiówek 25, 05-462 Wiązowna lub przesłać e-mailem: bądź faxem: 22 780 46 59 w 31.

Rekrutacja trwa od 17.01.2017 r. do 31.01.2017 r.

logo WCU.jpg

 

Czytaj więcej

Serdecznie zapraszamy

budynek-02.jpg

Dojazd do nas

  • projektyWiązowskie Centrum Usług Społecznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyProgram Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyWiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego