Search - K2
Przeszukuj - Artykuły

Najnowsze aktualności

GOPS ogłasza nabór na partnera

21-06-2016 Wyświetleń:17

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownie na podstawie art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146) ogłasza otwarty nabór Partnera spoza sektora finansów publicznych do projektu przygotowywanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020)

Czytaj więcej

Wizyta chińskich urzędników w GOPS

21-06-2016 Wyświetleń:57

W dniu dzisiejszym tj. 21 czerwca 2016r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie gościł w swoich progach, wysokich urzędników z Ministerstwa Spraw Cywilnych Chińskiej Republiki Ludowej oraz prowincji Pekin, Jilin i Qinghai.

Czytaj więcej

Serdecznie zapraszamy

budynek-02.jpg

Dojazd do nas

  • projektyProgram Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyWiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego