Search - K2
Przeszukuj - Artykuły

Najnowsze aktualności

Praca dla specjalisty z zakresu rehabilitacji fizycznej dla osób z za …

04-10-2016 Wyświetleń:46

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie poszukuje osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie rehabilitacji fizycznej i usprawnianiu zaburzonych funkcji organizmu dla dzieci i osób z autyzmem, innymi zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniem.

Wymagania niezbędne:

-Kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, logopedy, psychologa, pedagoga, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki,asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.
-Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:
1)szpitalu psychiatrycznym;
2)jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
3)placówce terapii lub placówce oswiatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
4)ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;
5)zakładzie rehabilitacj;
6)innej jednosce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Czytaj więcej

Razem Bezpieczniej

03-10-2016 Wyświetleń:35

INFORMACJA

Gmina Wiązowna przystąpiła do realizacji projektu w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej”. Jeden z modułów projektu obejmuje działania skierowane do dzieci uczęszczających do świetlic środowiskowych prowadzonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie.

Czytaj więcej

Serdecznie zapraszamy

budynek-02.jpg

Dojazd do nas

  • projektyProgram Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyWiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego