Search - Aktualności
Przeszukuj - Zakładki

 

Na stronie https://www.funduszedlamazowsza.eu/.../fundusze.../ udostępniono artykuł dotyczący projektu Wiązowskie Centrum Usług Społecznych, które Gmina Wiązowna / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie realizowały w okresie 01.01-2017 r. -  31.12.2018 r.  Projekt był  współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem” , Działanie 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki społecznej”, Poddziałanie 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych”.

Głównym celem projektu było zwiększenie dostępności osób niesamodzielnych zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu gminy Wiązowna do usług społecznych, poprzez zwiększenie liczby miejsc świadczenia w/w usług w zastępstwie za opiekunów faktycznych w okresie realizacji projektu i jego trwałości.

W ramach Projektu powstało Wiązowskie Centrum Usług Społecznych, które objęło swoim wsparciem 60 osób niesamodzielnych, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, niekorzystające z usług społecznych oraz z pomocy instytucjonalnej, należących do niżej wymienionych grup:  

- 30 osób starszych w wieku 60+

- 20 osób chorujących psychicznie, w tym 10 dzieci z całkowitym zaburzeniem rozwoju do 15 r ż. i 10 osób chorujących psychicznie w wieku 15-60 lat,

- 10 osób niepełnosprawnych w wieku 15-60 lat.

Dodatkowe  wsparcie otrzymali opiekunowie faktyczni osób niesamodzielnych, którym  umożliwiono  aktywizację społeczną, zawodową i edukacyjną.

Głównym realizatorem projektu był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie w partnerstwie z trzema stowarzyszeniami: „KROKUS-Wiązowna”, Stowarzyszeniem Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Jesteśmy”, Stowarzyszenie Seniorów „Bądźmy Razem”.

Przy wsparciu Stwarzyszeń powstały:

 1. Klub dla seniorów – Stowarzyszenie „Bądźmy Razem”
 2. Klub dla osób niepełnosprawnych -  Stowarzyszenie „Jesteśmy”
 3. Klub dla dzieci z zaburzeniami rozwoju -  Stowarzyszenie „Krokus-Wiązowna”
 4. Grupa wsparcia dla osób chorujących psychicznie - Stowarzyszenie „Krokus-Wiązowna”

Dodadkowo w ramach projektu zrealizowano:

 1. Konsultacje psychologiczne
 2. Konsultacje prawne
 3. Zajęcia z fizjoterapeutą
 4. Bezpłatny transport na zajęcia
 5. Grupy wsparcia dla: opiekunów osób niepełnosprawnych, opiekunów dzieci chorujących psychicznie, opiekunów osób chorujących psychicznie.
 6. Serwis kawowy/catering na zajęciach.
 7. Wypożyczalnia sprzętu wspomagającego.
 8. Usługi opiekuńcze i asystenckie dla osób niesamodzielnych.

Całkowita wartość projektu wyniosła 1 645 330,85 zł, w tym dofinansowanie 1 525 474,81 zł (1 316 246, 68 zł dofinansowanie z Funduszy Europejskich, 209 210,13 PLN dotacja z budżetu państwa).

https://www.funduszedlamazowsza.eu/

WCUS fundusze.jpg

Informujemy, że Gmina Wiązowna otrzymała 100% dofinansowania w łącznej wysokosci 227 236,00 zł na realizację Programów:  Opieki wytchniejniowej i Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej.

Usługi realizowane w ramach tych programów pozwolą na wsparcie osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów.

Dadzą możliwość samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie osobom niesamodzielnym oraz odciążą ich najbliższych, którzy na co dzień opiekują się nimi.

 

 

czwartek, 04 marzec 2021 11:00

Już za miesiąc spis powszechny!

Już za miesiąc spis powszechny!

1 kwietnia rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Obowiązek udziału w spisie dotyczy każdego! Na szczęście nie trzeba będzie umawiać się z rachmistrzem – główną i obowiązkową metodą będzie samospis internetowy. Będzie więc można spisać się wygodnie i bezpiecznie w domu.

Aplikacja spisowa będzie dostępna od 1 kwietnia na stronie internetowej https://spis.gov.pl/. Wprowadzane podczas spisu dane będą odpowiednio zabezpieczone i widoczne wyłącznie dla upoważnionych pracowników statystyki publicznej. Informacje o konkretnych osobach nie będą nikomu udostępniane. Gwarantuje to tajemnica statystyczna i groźba konsekwencji prawnych. Do publicznej wiadomości zostaną przekazane jedynie wartości zagregowane mówiące np. o średniej wielkości gospodarstwa domowego w danej gminie.

Spis powszechny to jedyne badanie, gdzie w sposób kompleksowy zbiera się informacje o rodzinach, migracjach, niepełnosprawności, wykształceniu czy warunkach mieszkaniowych. Okazja do tego zdarza się raz na 10 lat.

Więcej informacji znajduje się na stronie https://spis.gov.pl. Infolinia spisowa: 22 279 99 99 (dostępna od 15 marca)

aktualności - Już za miesiąc spis powszechny.png

środa, 03 marzec 2021 10:11

Świetlica środowiskowa "Pod Wiązami"

Świetlica "Pod Wiązami" w Wiązownie w czasach pandemii nie zwalnia tempa i mimo mniejszej liczby wychowanków działa prężnie, oferując wsparcie i pomoc najmłodszym dzieciom oraz pojedynczym uczniom ze starszych klas.

 

W czasie zajęć świetlicowych dzieci mają możliwość: 

- odrobienia lekcji, 

- uczestniczenia w dodatkowych zajęciach z matematyki, języka angielskiego,

- uzyskania wsparcie od psychologa i socjoterapeuty,

- brania udziału w rożnych zajęciach warsztatowych (organizowanych przez kierownika i wychowawcę świetlicy),

- brania udziału w zajęciach rekreacyjno - sportowych na hali lub na świeżym powietrzu  (organizowanych przez kierownika i wychowawcę świetlicy).

 

W imieniu własnym oraz Naszych wychowanków chcielibyśmy serdecznie podziękować Pani Sekretarz - Annie Rosłaniec  za ufundowanie koszulek sportowych marki 4F.

Podarowany upominek zainspirował Nas do przeprowadzenia cyklu warsztatów poświęconych zdrowemu odżywianiu i prowadzeniu zdrowego - aktywnego stylu życia. 

 

Kierownik świetlicy

Karolina Grzybowska

warsztaty 7.jpg     

Strona 1 z 111

PROJEKT

Centrum Usług Społecznych w Wiązownie

logo-projekt.jpg

Serdecznie zapraszamy

budynek-02.jpg

Dojazd do nas

 • POZIOM RPOFLAGA RPMAZOWSZEEFSBezpieczna "Przystań". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 • logo kolor cus748Centrum Usług Społecznych w Wiązownie. Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

 • projektyWiązowskie Centrum Usług Społecznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • projektyProgram Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • projektyWiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego