Search - Aktualności
Przeszukuj - Zakładki

 

Centrum Usług Społecznych w Wiązownie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie prowadzi badanie na temat aktywności społecznej i potrzeb mieszkańców, związanych z korzystaniem z usług społecznych w naszej gminie.

W związku z tym chcielibyśmy poznać Państwa opinie na temat kilku zagadnień ważnych dla naszej społeczności, a także konkretnych działań, które powinny zostać zrealizowane w gminie Wiązowna w okresie najbliższych kilku lat.

Ankieta jest całkowicie anonimowa, a jej wyniki będą prezentowane w formie zbiorczych zestawień statystycznych (np. wykresów i tabel).

Prosimy o wypełnienie poniższego kwestionariusza - odpowiedzi na poszczególne pytania należy zaznaczyć lub wpisać tekst odpowiedzi. Pytania są zamieszczone na kilku kolejnych stronach. Po wypełnieniu wszystkich pytań na danej stronie, proszę kliknąć przycisk DALEJ. Jeśli nie może Pan(i) przejść dalej, proszę sprawdzić, czy udzielił(a) Pan(i) odpowiedzi na wszystkie pytania.

Link do ANKIETY →  https://pejotsolutions.pl/deployed/researches/WIAZOWNA/survey.php

Serdecznie zapraszamy do udziału w badaniu! Prosimy o wypełnienie ankiety najpóźniej do środy 30 marca 2021 roku.


Trwają prace nad realizacją projektu CUS. Celem działania Centrum będzie koordynacja i integracja usług społecznych na poziomie lokalnym.

Podczas prac nad projektem odbywają się min. spotkania, szkolenia pracowników naszego ośrodka z ekspertami z Laboratorium Innowacji Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego na czele z profesorem Bohdanem Skrzypczakiem – prezesem Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.

Ostanie spotkania 22.02.2021 oraz 09.03.2021 dotyczyły Diagnozy, która będzie tworzona na potrzeby Projektu Centrum Usług Społecznych w Wiązownie przez firmę - Lokalne Badania Społeczne Macieja Jóźko.

Na podstawie rozpoznanych potrzeb społeczności lokalnej Gmina skonstruuje ofertę usług społecznych. Założeniem jest to, by z usług mogli korzystać wszyscy zainteresowani mieszkańcy. W centrach będą prowadzone także działania skierowane do społeczności lokalnej, ukierunkowane na integrację mieszkańców i budowanie więzi społecznych.

Podczas spotkania omawiane były główne zagadnienia dotyczące potrzeb mieszkańców naszej Gminy, możliwe formy konsultacji społecznych, a także opracowano ankietę.

Już wkrótce rozpoczną się badania, między innymi za pomocą ww. ankiety, która będzie  udostępniona na naszej stronie internetowej, a także  w wybranych miejscach użyteczności publicznej na terenie Gminy. Już dziś zachęcamy do aktywnego udziału w badaniu.

szk 3.jpg 

szkol 1.jpg


Już wkrótce planowane zmiany przekształcenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Centrum Usług Społecznych w Wiązownie staną się faktem.
Jesteśmy  po kolejnych rozmowach z ekspertem oraz jego zespołem, którzy wdrażają Gminę/Ośrodek w ten nowy proces.
W celu odświeżenia informacji, zamieszczamy poniżej artykuł ze strony Gminy Wiązowna na temat planowanych zmian.

https://tuwiazowna.pl/centrum-uslug-wspolnych-zamiast-gops-od-maja-2021-r-rozszerzamy-dzialalnosc/

2 zdj.jpg       3 zdj       4 zdj


 

Ruszyły porządki w naszym Ośrodku;-). Cały czas działamy ;-) Przygotowujemy się do remontu w Domu Społecznym w Radiówku. Już wkrótce w tym miejscu zostanie uruchomione Centrum Usług Społecznych w Wiązownie.

„(…) centra usług społecznych będą tworzone w celu zaspokajania przez gminę potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie określonych usług społecznych oraz koordynacji tych usług. Będą one nową jednostką organizacyjną gminy i zarazem nową instytucją lokalnej polityki społecznej, służącą rozwojowi i integracji usług społecznych, organizowanych i świadczonych na poziomie lokalnym. Dzięki działalności centrów, usługi społeczne staną się szerzej dostępne dla mieszkańców, a samorządy gminne będą w stanie trafniej i w sposób bardziej kompleksowy odpowiadać na rosnące i zmieniające się potrzeby osób, rodzin i społeczności lokalnych.” (fragment uzasadnienia do projektu ustawy).

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp...


 

logo CUS.jpg

Gmina Wiązowna/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.: "Centrum Usług Społecznych w Wiązownie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki   i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.                                     

Głównym celem projektu jest utworzenie Centrum Usług Społecznych w Wiązownie oraz zwiększenie dostępu do zintegrowanych usług społecznych odpowiadających na potrzeby mieszkańców Gminy.

CUS powstanie poprzez przekształcenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, który ma siedzibę w Radiówku. CUS rozpocznie swoją działalność w maju 2021 r.

Projekt realizowany będzie w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2023r.

Całkowita wartość projektu: 3 124 999,65 zł

Dofinansowanie: 100%

 

PROJEKT

Centrum Usług Społecznych w Wiązownie

logo-projekt.jpg

Serdecznie zapraszamy

budynek-02.jpg

Dojazd do nas

  • POZIOM RPOFLAGA RPMAZOWSZEEFSBezpieczna "Przystań". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  • logo kolor cus748Centrum Usług Społecznych w Wiązownie. Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

  • projektyWiązowskie Centrum Usług Społecznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyProgram Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyWiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego