Search - Aktualności
Przeszukuj - Zakładki

czwartek, 07 marzec 2019 09:28

Bezpieczna "Przystań" - nabór

Wolne miejsce w Projekcie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie informuje, iż trwa nabór uczestników do Projektu Bezpieczna „Przystań” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego .

Nabór trwa do 31.03.2019 r. godz. 14:00 Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do GOPS w Wiązownie.

POZIOM RPO+FLAGA RP+MAZOWSZE+EFS.jpg

Od dnia 01 stycznia 2019r. prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny będzie przysługiwało członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic ( rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

Karty dla tych osób będą wydawane bezterminowo.

Zgodnie z Uchwałą  Nr 1.III.2019 z dnia 19 stycznia 2019r. Rady Gminy Wiązowna w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Wiązowna Gminnego programu dla rodzin wielodzietnych ( KARTA DUŻEJ RODZINY)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie, Radiówek 25 informuje, że  osoby, które obecnie korzystają ze zniżek KDR na dopłaty do posiłku w placówkach oświatowych  dla których organem prowadzącym jest Gmina Wiązowna od lutego br. będą mogły dalej korzystać z dopłat jeżeli  w pierwszej kolejności nie zakwalifikują się do pomocy  z  rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” lub innych programów.

wtorek, 05 luty 2019 14:45

Bezpieczna "Przystań" - nabór

Wolne miejsca w Projekcie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie informuje, iż trwa nabór uczestników do Projektu Bezpieczna „Przystań” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego .

Nabór trwa do 06.03.2019 r. godz. 14:00 Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do GOPS w Wiązownie.

POZIOM RPO+FLAGA RP+MAZOWSZE+EFS.jpg

Serdecznie zapraszamy

budynek-02.jpg

Dojazd do nas

  • POZIOM RPOFLAGA RPMAZOWSZEEFSBezpieczna "Przystań". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  • projektyWiązowskie Centrum Usług Społecznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyProgram Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyWiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego