Search - Aktualności
Przeszukuj - Zakładki

 

poniedziałek, 27 kwiecień 2020 14:26

Ułatwienia dla osób korzystających/chcących skorzystać ze wsparcia Ośrodka

#WiązownaPomaga

Szanowni Państwo!

W związku z trwającym stanem zagrożenia epidemicznego wprowadzono specjalną regulację prawną i zniesiono obowiązek zarówno przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego jak i jego aktualizacji.

Ustalenie sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej będzie możliwe na podstawie: rozmowy telefonicznej przeprowadzonej z pracownikiem socjalnym oraz dokumentów /np. zaświadczenia o dochodach, czy inne dokumenty stanowiące o aktualnej sytuacji życiowej, bytowej, majątkowej lub zdrowotnej / a także ich kopii, w tym elektronicznych kopii uzyskanych od osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc, lub informacji udostępnionych przez wskazane w ustawie o pomocy społecznej organy.

Natomiast w przypadku osób korzystających ze stałych form pomocy, jeśli nie nastąpiła zmiana danych, odroczono ustawowy termin przeprowadzenia aktualizacji rodzinnego wywiadu środowiskowego, do momentu ustania stanu epidemicznego lub stanu epidemii – w takim przypadku aktualizację rodzinnego wywiadu środowiskowego sporządza się niezwłocznie po odwołaniu danego stanu.

Kontakt GOPS Wiązowna – pracownicy socjalni

Tel: 22 780 46 59 lub 22 610 45 53.

Pracownicy socjalni: tel. wewnętrzny: 26, 29 lub 33

Rejon I – Wola Karczewska, Wola Ducka, Kopki, Lipowo, Emów - tel. 607390499

Rejon II – Glinianka, Kruszówiec, Poręby, Bolesławów, Rzakta, Czarnówka – tel. 607390586

Rejon III – Żanęcin, Radiówek, Rudka, Dziechciniec, Malcanów, Pęclin – tel. 607390547

Rejon IV – Wiązowna, Stefanówka, Duchnów, Kąck – tel. 607390961

Rejon V – Zakręt, Michałówek, Izabela, Majdan, Góraszka, Boryszew, Zagórze – tel. 607380434

Czytany 73 razy

Serdecznie zapraszamy

budynek-02.jpg

Dojazd do nas

  • POZIOM RPOFLAGA RPMAZOWSZEEFSBezpieczna "Przystań". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  • projektyWiązowskie Centrum Usług Społecznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyProgram Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyWiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego